Tiêu đề văn bản Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số hiệu 1071/BC-UBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan