Tiêu đề văn bản Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ6 tháng cuốinăm 2024
Số hiệu 469/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan