Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Văn phòng HĐND-UBND huyện
Số hiệu 118 /TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi Lĩnh vực PCTN Ngày ban hành 28/06/2023
Ngày hiệu lực 28/06/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm THÔNG BÁO Về việc kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Văn phòng HĐND-UBND huyện
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn
Mô tả ---

Văn bản liên quan