Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Kết quả thực hiện kết luận thanh tra tại UBND xã Ngọk Wang
Số hiệu 82/TB-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi Lĩnh vực PCTN Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm THÔNG BÁO Kết quả thực hiện kết luận thanh tra tại UBND xã Ngọk Wang
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện,
Mô tả ---

Văn bản liên quan