Tiêu đề văn bản Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 (Số liệu tính từ ngày 16/12/2021 đến ngày 05/12/2022)
Số hiệu 1076/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan