Tiêu đề văn bản Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 (Số liệu tính từ ngày 16/12/2021 đến ngày 05/12/2022)
Số hiệu 1076/BC-UBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan