Tiêu đề văn bản Danh sach cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
Số hiệu 3321/UBND-NV Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi Lĩnh vực PCTN (Nội vụ) Ngày ban hành 05/12/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn
Mô tả

Danh sach cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Văn bản liên quan