Tiêu đề văn bản Công tác Thanh tra hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Số hiệu 552/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm ---
Mô tả ---

Văn bản liên quan