Tiêu đề văn bản BC công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý II/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2023
Số hiệu 475/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ngày ban hành 19/06/2023
Ngày hiệu lực 19/06/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm BC Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý II/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2023
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn
Mô tả ---

Văn bản liên quan