Tiêu đề văn bản BC công tác PCTN Quý IV năm 2022
Số hiệu 3483/UBND-NC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Lĩnh vực Thanh tra Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện,
Mô tả

BC công tác PCTN Quý IV năm 2022

Văn bản liên quan