Tiêu đề văn bản BÁO CÁO Kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của huyện quý I năm 2023
Số hiệu 191/BC-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi Lĩnh vực PCTN Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm BÁO CÁO Kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của huyện quý I năm 2023
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn
Mô tả ---

Văn bản liên quan