Tiêu đề văn bản Báo cáo công tác thanh tra hành chính quý III phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022
Số hiệu 814/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan