Mở 11 lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu nhi

Thứ hai, 11/07/2022 | 09:00

Từ đầu năm 2022 đến nay, Huyện Đăk Hà đã tổ chức 11 lớp truyền dạy cồng chiêng, xoang cho thanh thiếu nhi và học sinh DTTS trên địa bàn huyện

Video liên quan