Lễ giao, nhận quân tại huyện Đăk Hà

Thứ năm, 09/02/2023 | 08:01

Video liên quan