Chuyên mục Bạn của Nhà nông - Hiệu quả mô hình nuôi dê nhốt chuồng

Thứ ba, 19/07/2022 | 16:02

Gần 3 năm nay nhiều người dân xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đã chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, từ chăn nuôi gia súc ít hiệu quả sang nuôi dê nhốt chuồng. Nhờ người dân tận dụng tốt điều kiện tự nhiên thuận lợi và  tìm tòi kĩ thuật chăm sóc dê đúng cách mà mô hình nuôi dê ngày càng được phát triển, nhân rộng. Qua đó, mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã thoát nghèo.

Video liên quan