Ra quân thực hiện Công trình Đường hoa liên xã chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk và 30 năm thành lập huyện Đăk Hà
Ra quân thực hiện Công trình Đường hoa liên xã chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk và 30 năm thành lập huyện Đăk Hà
     Xã Đăk Ngọk đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện Công trình Đường hoa liên xã chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập xã Đăk Ngọk và 30 năm thành lập huyện Đăk Hà nhằm chung tay “xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”, “xây dựng khu dân cư nông ...
Đọc thêm
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (24/3/1994 - 24/3/2024)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (24/3/1994 - 24/3/2024)
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2025, huyện Đăk Hà phát động phong trào thi đua chào mừng 30 năm thành lập huyện (24/3/1994 – 24/3/2024) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác ...
Đọc thêm