Tiêu đề văn bản Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Đăk Hà - 30 năm xây dựng và phát triển"
Số hiệu 01-TL/BTC Cơ quan ban hành BTC Cuộc thi tìm hiểu "Đăk Hà - 30 năm xây dựng và phát triển"
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thể lệ Người ký Chu Văn Hiền
File đính kèm Thể lệ Cuộc thi "Đăk Hà - 30 năm xây dựng và phát triển"
Mô tả ---

Văn bản liên quan