A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND XÃ ĐĂK PXI

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

 Trần Thanh Minh

 BT Đảng ủy 

0984427357

 ttminh.dakha@kontum.gov.vn

2

 Nguyễn Phúc Đoan       

 CT UBND 

0978548690

 npdoan.dakha@kontum.gov.vn

3

 Trần T Bạch Tuyết

 PCT HĐND 

0382719919

 ttbtuyet.dakha@kontum.gov.vn

4

 Y Dim

 PBT Đảng ủy

0384815557

 ydiem.dakha@kontum.gov.vn

5

 Phan Văn Học

 PCT UBND 

0396851555

 pvhoc.dakha@kontum.gov.vn

6

 U Lý  PCT UBND  0989892743  uly.dakha@kontum.gov.vn

7

 A Nhân  BT Đoàn TN  0703486730  anhan.dakha@kontum.gov.vn

8

 Y Huyền  CT HLHPN     ubnddp.dakha@kontum.gov.vn

9

 Nguyễn Ngọc Sơn  CT HCCB  0385126077  nnson.dakha@kontum.gov.vn

10

 Y Gem  CT HND  0365103630  agem.dakha@kontum.gov.vn

11

 Nguyễn Thanh Nhanh  Trưởng CHQS    nhanhnt.dakha@kontum.gov.vn

12

 Mai Xuân Trường  Văn phòng - Thống kê 0899398565  mxtruong.dakha@kontum.gov.vn

13

 Trần Văn Thuận  Địa chính - Xây dựng  0399818864  tvthuan.dakha@kontum.gov.vn

14

 Phạm Thị Hoa  Văn hóa - Xã hội 0976539777  ubnddp.dakha@kontum.gov.vn

15

 A Tuyên  CT UBMTTQVN  03777758621  atuyen.dakha@kontum.gov.vn

16

 Phạm Văn Dũng  Tài chính - Kế toán  0981090239  pvdung.dakha@kontum.gov.vn

17

 A Nhoi  Văn phòng - Thống kê  0334560441  antnhoi85@gmail.com

18

 Võ Hoài Khanh  Tư pháp - Hộ tịch 0399377779  hoaikhanhvo1979@gmail.com

19

 Phan Thị Hải  Văn thư- Lưu trữ  0369917725  ubnddp.dakha@kontum.gov.vn

20

 Nguyễn Bá Thanh  VH-XH 0967572679  thanhhb.dakha@kontum.gov.vn
 
Văn phòng HĐND-UBND  

Tác giả: Văn phòng HĐND-UBND  
Nguồn:huyendakha.kontum.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Chưa có bài viết nào