A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẮK HÀ

 

1. Đ/c Lê Thị Nhung

Trưởng phòng

SĐT: 0905051127

 

2. Đ/c Tạ Ngọc Ngọ

 

Phó phòng

 

SĐT: 0905982051

 

3. Đ/c   Y Sương

 

Phó phòng

 

SĐT: 0985911704

 

4. Đ/c Đỗ Đức Phong

Cán bộ chuyên môn

 

SĐT: 0987711333

 

5. Đ/c Lương Quốc Triệu

Cán bộ chuyên môn

 

Xem chi tiết

 

6. Đ/c Đỗ Thị Lan Phương

Cán bộ chuyên môn

 

SĐT: 0985222749

 

7. Đ/c Trần Thị Hồng Lam

Văn thư

 

SĐT: 0378665643

 

8. Đ/c Nguyễn Văn Hòa

 Cán bộ chuyên môn

 SĐT: 0914134269

 

9. Đ/c Huỳnh Hữu Tâm

 Cán bộ chuyên môn

 SĐT: 0777589103

10. Đ/c Trương Thanh Quốc

 Cán bộ chuyên môn  SĐT: 0984011178

11. Đ/c Lê Thị Lệ

 Cán bộ chuyên môn  SĐT: 0399195527

12. Đ/c Phùng Ngọc Kiên

 Cán bộ chuyên môn  SĐT: 0942514456

13. Đ/c Nguyễn Thị Hương

 Cán bộ chuyên môn SĐT: 0685641927

14. Đ/c Nguyễn Thị Thoa

 Cán bộ chuyên môn SĐT: 0368126146

15. Đ/c Hoàng Mỹ Hiền

 Cán bộ chuyên môn SĐT: 0377569989

16. Đ/c Nguyễn Văn Nguyên

 Cán bộ chuyên môn SĐT: 0986871289

 

BQT  

Tác giả: BQT  
Nguồn:huyendakha.kontum.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Chưa có bài viết nào