Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1898/QĐ-UBND 30/7/2019 V/v thành lập Hội đồng kỷ luật
1836/QĐ-UBND 16/7/2019 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn huyện Đăk Hà
1584/QĐ-UBND 21/6/2019 V/v thành lập Ban kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019
1438/QĐ-UBND 4/6/2019 Về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Hà
3385/QĐ-UBND 13/11/2018 Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các PCT và các Ủy viên khác của UBND huyện Đăk Hà nhiệm kỳ 2016-2021
3348/QĐ-UBND 9/11/2018 V/v công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008
935/QĐ-UBND 12/4/2018 Quyết định về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Đăk Hà
411/QĐ-UBND 6/2/2018 Quyết định: V/v thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Hà
399/QĐ-UBND 5/2/2018 Quyết định: V/v khen thưởng tập thể có thành tích trong tham gia hoạt động của khối thi đua năm 2017
375/QĐ-UBND 5/2/2018 Quyết định: V/v khen thưởng tập thể có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU năm 2017
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC