Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
72/QĐ-TTg 16/1/2021 V/v các xã, thôn trên địa bàn vùng DTTS và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành
33/2020/QĐ-TTg 12/11/2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
131/2020/NĐ-TTg 2/11/2020 Nghị định số 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
122/2020/NĐ-CP 15/10/2020 Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia, bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
120/2020/NĐ-CP 7/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
85/2020/TT-BTC 1/10/2020 Quy định về việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
31/2020/QĐ-TTg 29/9/2020 Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
115/2020/NĐ-CP 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
647/BC-UBND 28/8/2020 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
100/2020/NĐ-CP 28/8/2020 Về kinh doanh hàng miễn thuế
91/2020/NĐ-CP 14/8/2020 Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
22/2020/QĐ-TTg 10/8/2020 Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
34/2020/TT-BTC 5/5/2020 Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
15/2020/QĐ-TTg 24/4/2020 Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
50/2020/QĐ-CP 20/4/2020 Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
42/NQ-CP 9/4/2020 Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
16/CT-TTG 31/3/2020 Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
11/2020/TT-BTC 20/2/2020 Thông tư 11/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
20/2020/NĐ-CP 17/2/2020 Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC