Thứ 5, ngày 1 tháng 10 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
647/BC-UBND 28/8/2020 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
100/2020/NĐ-CP 28/8/2020 Về kinh doanh hàng miễn thuế
91/2020/NĐ-CP 14/8/2020 Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
34/2020/TT-BTC 5/5/2020 Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
15/2020/QĐ-TTg 24/4/2020 Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
50/2020/QĐ-CP 20/4/2020 Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
42/NQ-CP 9/4/2020 Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
16/CT-TTG 31/3/2020 Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
11/2020/TT-BTC 20/2/2020 Thông tư 11/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
20/2020/NĐ-CP 17/2/2020 Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
19/2020/NĐ-CP 12/2/2020 Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
15/2020/NĐ-CP 3/2/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
13/2019/TT-BTTTT 22/11/2019 Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
76/2019/NĐ-CP 8/10/2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lĩnh vực vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn
3499/QĐ-BNN-PCTT 11/9/2019 V/v công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27/2019/QĐ-TTg 9/9/2019 Về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
73/2019/NĐ-CP 5/9/2019 Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
70/2019/NĐ-CP 23/8/2019 Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
59/2019/NĐ-CP 1/7/2019 Nghị đinh: quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC