Thứ 3, ngày 18 tháng 2 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
76/2019/NĐ-CP 8/10/2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lĩnh vực vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn
3499/QĐ-BNN-PCTT 11/9/2019 V/v công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27/2019/QĐ-TTg 9/9/2019 Về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
73/2019/NĐ-CP 5/9/2019 Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
70/2019/NĐ-CP 23/8/2019 Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
59/2019/NĐ-CP 1/7/2019 Nghị đinh: quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng
53/2019/NĐ-CP 17/6/2019 Nghị định: Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi đê; điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
20/2019/QĐ-TTg 12/6/2019 Quyết định: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
48/2019/NĐ-CP 5/6/2019 Nghị định: Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
01/2019/TT-UBDT 31/5/2019 Thông tư: Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc
33/2019/NĐ-CP 23/4/2019 Nghị định: Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cầu hạ tầng giao thông đường bộ
12/2019/TT-BTC 13/3/2019 Thông tư: Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
653/2019/UBTVQH14 12/3/2019 Nghị quyết: V/v sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021
09/2019/NĐ-CP 24/1/2019 Nghị định: Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
1847/QĐ-TTg 27/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt Đề án Văn hóa Công vụ
01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
122/2018/NĐ-CP 17/9/2018 Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
12/2018/QĐ-TTg 6/3/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
11/NQ-CP 5/2/2018 Nghị quyết: Về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC