Thứ 7, ngày 22 tháng 1 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/HD-HĐTĐKT 24/6/2020 Công tác khen thưởng tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến huyện Đăk Hà lần thứ V (2020-2025)
372/HD-BTĐKT 27/5/2020 Hồ sơ thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và hiệp y khen thưởng cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương
14/2020/QĐ-UBND 4/5/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
87/HD-UBND 12/12/2019 Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thi đua năm 2020
12/2019/TT-BNV 4/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
07/2019/TT-BVHTTDL 30/8/2019 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1275/BTĐKT 7/6/2019 V/v thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến
22/2018/TT-BGDĐT 28/8/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
91/QĐ-TĐTN&DHMT 23/5/2018 Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động và bình xét thị đua khen thưởng của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2018
374/QĐ-UBND 5/2/2018 Quyết định: V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc "tuổi cao gương sáng" năm 2017
08/2017/TT-BNV 17/10/2017 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
91/2017/NĐ-CP 31/7/2017 Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
384/QĐ-UBND 12/7/2017 Quyết định: V/v khen thưởng thành tịch tiêu biểu trong công tác thương binh liệt sĩ nhân dịp 70 năm ngày Thương Binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)
79/QĐ-UBND 15/2/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2016 đối với Công ty Cà phê Đăk UY
2580/UBND-TH 20/10/2016 Công văn: V/v tăng cường công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới
12/QĐ-HĐTĐKT 9/9/2016 Quyết định: V/v phân công thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh phụ trách theo các Khối(cụm) thi đua trên địa bàn tỉnh
2164/SNV-TĐKT 4/12/2015 Công văn: V/v hướng dẫn hồ sơ thủ tục đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng cấp tỉnh
22/2015/QĐ-UBND 5/5/2015 V/v ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
123/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Quyết định: Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
89/2014/NĐ-CP 29/9/2014 Nghị định: Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC