Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
0/Dự thảo 9/11/2020 Xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025
23/2019/NQ-HĐND 28/11/2019 V/v bổ sung danh mục công trình vào Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND, ngày 20/12/2018 của HĐND huyện về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 huyện Đăk Hà
22/NQ-HĐND 28/11/2019 V/v Điều chỉnh KH vốn và phân khai chi tiết danh mục dự án hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách TW để thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2019 trên địa bàn do huyện quản lý
21/QĐ-UBND 5/9/2019 Nghị quyết: V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông nông thôn từ thôn 9 đi thôn 7 xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà
03/NQ-HĐND 5/7/2019 Các Nghị quyết HĐND
10/NQ-HĐND 5/7/2019 Về việc phê chuẩn Phương án phân bổ nguồn vốn tăng thu ngân sách huyện năm 2018
11/NQ-HĐND 5/7/2019 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2018
1595/QĐ-UBND 22/6/2019 Về việc thành lập chốt kiểm dịch tả lợn Châu phi
14/NQ-HĐND 20/12/2018 Về việc bổ sung UVUBND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
15/ NQ-HĐND 20/12/2018 Về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2019
16/ NQ-HĐND 20/12/2018 Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2019
17/NQ-HĐND 20/12/2018 Về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của HĐND huyện
18/QĐ-HĐND 20/12/2018 Về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
19/QĐ-HĐND 20/12/2018 Về phương hướng, nhiệm vụ KTXH, QPAN năm 2019
20/QĐ-HĐND 20/12/2018 Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V
21/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v hỗ trợ xây dựng một số tuyến đường giao thông thị trấn Đăk Hà và các xã đạt nông thôn mới giai đoạn 2019-2021
22/NQ-HĐND 20/12/2018 Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
24/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019
23/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Đăk Hà
13/NQ-HĐND 14/11/2018 V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đăk Hà khóa V-Nhiệm kỳ 2016-2021
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC