Thứ 3, ngày 7 tháng 7 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
417/BC-UBND 9/6/2020 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020
409/BC-UBND 8/6/2020 Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
415/BC-UBND 8/6/2020 Tình hình thực hiện thu -chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
405/BC-UBND 5/6/2020 Tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
401/BC-UBND 5/6/2020 Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
319/BC-UBND 29/4/2020 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
309/BC-UBND 24/4/2020 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 4 tháng đầu năm 2020 và đề xuất kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc
301/BC-UBND 23/4/2020 Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020
295/BC-UBND 21/4/2020 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
243/BC-UBND 8/4/2020 Phục vụ Đoàn giám sát về tình hình thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước năm 2019 và 03 tháng đầu năm 2020
233/BC-UBND 7/4/2020 Kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng DTTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
226/BC-UBND 3/4/2020 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế -xã hội tháng 3 và quý I năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020
113/BC-UBND 4/3/2020 Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội,quốc phòng-an ninh tháng 02 năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03năm 2020
106/BC-UBND 2/3/2020 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện Đăk Hà tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020
55/BC-UBND 3/2/2020 Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
48/BC-UBND 30/1/2020 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện Đăk Hà tháng 01và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020
113/BC-VP 25/12/2019 Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong tháng 12 năm 2019
935/BC-UBND 24/12/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 12 năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020
936/BC-UBND 24/12/2019 Tình hình thực hiện phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12 năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020 (Tính đến ngày 15/12/2019)
937/BC-UBND 24/12/2019 Tình hình công tác của UBND huyện năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC