Thứ 5, ngày 1 tháng 10 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
776/BC-UBND 28/9/2020 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa huyện Đăk Hà
754/BC-UBND 18/9/2020 Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
119/BC-VP 8/9/2020 Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong tháng 8 năm 2020
674/BC-UBND 28/8/2020 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
643/BC-UBND 20/8/2020 Tình hình phát triển kinh tế -xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021
90/BC-VP 29/7/2020 Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị trong tháng 7 năm 2020
571/BC-UBND 28/7/2020 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyệnvà tình hình kinh tế -xã hội tháng7 và 7 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
463/BC-UBND 17/6/2020 Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
449/BC-UBND 16/6/2020 Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
417/BC-UBND 9/6/2020 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020
409/BC-UBND 8/6/2020 Báo cáo tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020
415/BC-UBND 8/6/2020 Tình hình thực hiện thu -chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020
405/BC-UBND 5/6/2020 Tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
401/BC-UBND 5/6/2020 Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
319/BC-UBND 29/4/2020 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
309/BC-UBND 24/4/2020 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 4 tháng đầu năm 2020 và đề xuất kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc
301/BC-UBND 23/4/2020 Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020
295/BC-UBND 21/4/2020 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
243/BC-UBND 8/4/2020 Phục vụ Đoàn giám sát về tình hình thực hiện thu-chi ngân sách nhà nước năm 2019 và 03 tháng đầu năm 2020
233/BC-UBND 7/4/2020 Kết quả rà soát, phân định các xã, thôn vùng DTTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC