Thứ 5, ngày 23 tháng 1 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
132/QĐ-UBND 21/1/2020 V/v ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
02/2020/QĐ-UBND 17/1/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
73/QĐ-UBND 14/1/2020 Về việc phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2020 áp dụng tại hệ thống hành chính Nhà nước huyện Đăk Hà
44/QĐ-UBND 13/1/2020 an hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
3140/QĐ-UBND 25/11/2019 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện ĐăkHà
3123/QĐ-UBND 22/11/2019 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em huyện Đăk Hà giai đoạn 2013-2020
3127/QĐ-UBND 22/11/2019 Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
3131/QĐ-UBND 22/11/2019 Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Đắk Hà
3099/QĐ-UBND 19/11/2019 Ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công táccải cách hành chính nhà nước đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Hà
3064/QĐ-UBND 13/11/2019 Về việc thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Đăk Hà năm 2020
2995/QĐ-UBND 6/11/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt xã,thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2016-2019
2997/QĐ-UBND 6/11/2019 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giác ông tác cải cách hành chính và Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính nhà nướcđối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Hà
2996/QĐ-UBND 5/11/2019 Về việc thành lậpHội đồng kiểm tra,đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019
2970/QĐ-UBND 5/11/2019 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện ĐăkHà giai đoạn 2019-2020
2845/QĐ-UBND 28/10/2019 V/v thu hồi, hủy bỏ các giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho các cá nhân thuê đất tại hai vị trí đất công cộng trên địa bàn TT Đăk Hà, Huyện Đăk Hà
2914/QĐ-UBND 28/10/2019 Về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện ĐăkHà giai đoạn 2018 -2020, định hướng đến năm 2030
2820/QĐ-UBND 17/10/2019 Thành lập tổ công tác điều tra, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà
2711/QĐ-UBND 7/10/2019 Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Đăk Hà
2657/QĐ-UBND 30/9/2019 Về việc thành lập Ban điều hành Bảo vệ trẻ em huyện Đăk Hà
2635/QĐ-UBND 26/9/2019 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Đăk Hà
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC