Thứ 7, ngày 4 tháng 4 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
67/KH-UBND 27/3/2020 Triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
66/KH-UBND 27/3/2020 Sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2020
64/KH-UBND 26/3/2020 Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm(OCOP) năm2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
62/KH-UBND 25/3/2020 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba–năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Hà
60/KH-UBND 23/3/2020 Hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
59/KH-UBND 19/3/2020 Tổng kết, đánh giá công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn
57/KH-UBND 17/3/2020 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2020
56/KH-UBND 12/3/2020 Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027
54/KH-UBND 11/3/2020 Triển khai thực hiện Đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
42/KH-UBND 2/3/2020 Năm an toàn giao thông 2020
41/KH-UBND 2/3/2020 Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện
39/KH-UBND 27/2/2020 Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
35/KH-UBND 24/2/2020 Thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam” trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2020
34/KH-UBND 24/2/2020 Tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”
36/KH-UBND 24/2/2020 Hoạt động thông tin đối ngoại huyện Đăk Hà năm 2020
37/KH-UBND 24/2/2020 Thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
32/KH-UBND 20/2/2020 Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
31/KH-UBND 20/2/2020 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
30/KH-UBND 17/2/2020 Học tập và triển khai chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”
26/KH-UBND 11/2/2020 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2020
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC