Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/TTr-TTHĐND 16/7/2021 V/v thông qua Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
17/TTr-TTHĐND 16/7/2021 Về dự kiến Chương trình giám sát của HĐND huyện Đăk Hà 6 tháng cuối năm 2021
48/BC-TTHĐND 15/7/2021 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của TT HĐND huyện
10/KH-TTHĐND 14/7/2021 Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026
38/TB-HĐND 21/10/2020 Kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá V để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất
36/TB-HĐND 12/10/2020 Kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá V để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất
13/KH-GS 21/8/2020 Giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện
14/GM-HĐND 22/6/2020 Họp thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10 khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
25/BC-HĐND 16/6/2020 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
21/TB-HĐND 16/6/2020 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về việc xem xét kết quả giám sát thực hiện dự toán thu -chi ngân sách năm 2019 và 03 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện
22/TB-HĐND 16/6/2020 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về việc xem xét kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
14/BC-HĐND 8/6/2020 Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND, ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân về việc hỗ trợ xây dựng một số tuyến đường giao thông thị trấn Đăk Hàvà các xã nông thôn mới
15/BC-ĐGS 8/6/2020 Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
12/CV-HĐND 8/4/2020 Về việc gửi báo cáo phục vụ giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện
12/TB-HĐND 8/4/2020 Về việc hoãn thời gian giám sát của Đoàn giám sát Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện
05/QĐ-HĐND 24/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn
06/KHGS-HĐND 24/3/2020 Giám sát việc thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn
05/KHGS-HĐND 20/3/2020 Giám sát tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện
04/QĐ-HĐND 20/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát
02/QĐ-HĐND 12/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát của TT HĐND huyện giám sát kết quả giải quyết việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC