Thứ 5, ngày 23 tháng 1 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/QĐ-UBND 26/11/2019 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Đăk Mar, Khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021)
21/KH-HĐND 28/10/2019 Giám sát kết quả giải quyết trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay
20/QĐ-HĐND 28/10/2019 Quyết định: về việc thành lập Đoàn giám sát
20/KH-HĐND 17/10/2019 Giám sát tình hình thực hiện quản lý đầu tư công trình của các trường học trên địa bàn thuộc huyện quản lý của Ban KT-XH HĐND huyện
19/KHGS-HĐND 15/10/2019 Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
17/KHGS-HĐND 15/10/2019 Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND huyện
18/KHGS-HĐND 15/10/2019 Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN; tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019
18/QĐ-HĐND 15/10/2019 V/v thành lập Đoàn giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa V
17/QĐ-HĐND 15/10/2019 V/v thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019
15/QĐ-UBND 4/10/2019 V/v thành lập Đoàn giám sát 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND huyện
21/GM-HĐND 13/9/2019 Họp thông qua kết quả giám sát của Ban kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện
64/BC-HĐND 13/9/2019 Tình hình hoạt động của HĐND huyện khóa V
12/KH-HĐND 30/8/2019 Giám sát việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, TDP trên địa bàn
13/KH-HĐND 30/8/2019 Giám sát tình hình thực hiện quản lý và đầu tư công trình đường giao thông liên xã từ thôn 5 xã Đăk Mar đi thôn 11 xã Đăk Hring của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện
12/QĐ-HĐND 30/8/2019 V/v thành lập Đoàn giám sát
11/QĐ-HĐND 30/8/2019 V/v thành lập Đoàn giám sát
12/KH-HĐND 30/8/2019 Giám sát việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, TDP trên địa bàn
40/TB-HĐND 22/8/2019 Thông báo: Thời gian và địa điểm giám sát bổ sung việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
10/KHGS-HĐND 12/8/2019 Kế hoạch: giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
10/QĐ-HĐND 12/8/2019 Quyết định: V/v thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC