Thứ 5, ngày 1 tháng 10 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/KH-GS 21/8/2020 Giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện
14/GM-HĐND 22/6/2020 Họp thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10 khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
25/BC-HĐND 16/6/2020 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
21/TB-HĐND 16/6/2020 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về việc xem xét kết quả giám sát thực hiện dự toán thu -chi ngân sách năm 2019 và 03 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện
22/TB-HĐND 16/6/2020 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về việc xem xét kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
14/BC-HĐND 8/6/2020 Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND, ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân về việc hỗ trợ xây dựng một số tuyến đường giao thông thị trấn Đăk Hàvà các xã nông thôn mới
15/BC-ĐGS 8/6/2020 Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
12/CV-HĐND 8/4/2020 Về việc gửi báo cáo phục vụ giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện
12/TB-HĐND 8/4/2020 Về việc hoãn thời gian giám sát của Đoàn giám sát Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện
05/QĐ-HĐND 24/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn
06/KHGS-HĐND 24/3/2020 Giám sát việc thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn
05/KHGS-HĐND 20/3/2020 Giám sát tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện
04/QĐ-HĐND 20/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát
02/QĐ-HĐND 12/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát của TT HĐND huyện giám sát kết quả giải quyết việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
03/QĐ-HĐND 12/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020
01/KH-HĐND 24/2/2020 Giám sát về công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn
21/QĐ-UBND 26/11/2019 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Đăk Mar, Khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021)
21/KH-HĐND 28/10/2019 Giám sát kết quả giải quyết trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay
20/QĐ-HĐND 28/10/2019 Quyết định: về việc thành lập Đoàn giám sát
20/KH-HĐND 17/10/2019 Giám sát tình hình thực hiện quản lý đầu tư công trình của các trường học trên địa bàn thuộc huyện quản lý của Ban KT-XH HĐND huyện
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC