Thứ 2, ngày 30 tháng 3 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
590/UBND-VN 27/3/2020 V/v tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ
62/KH-UBND 25/3/2020 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba–năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Hà
560/UBND-VX 25/3/2020 V/v Hướng dẫn, xác định đối tượng thụ hưởng chính sách Đề án cho vay tiêu dùng
557/UBND-VX 25/3/2020 V/v tạm hoãn tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đợt 2/2020 theo Chương trình EPS
05/QĐ-HĐND 24/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn
06/KHGS-HĐND 24/3/2020 Giám sát việc thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn
60/KH-UBND 23/3/2020 Hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
340/QĐ-UBND 23/3/2020 Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Đăk Hà
05/KHGS-HĐND 20/3/2020 Giám sát tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện
04/QĐ-HĐND 20/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát
263/QĐ-UBND 19/3/2020 Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên khác của Ủy ban nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021
59/KH-UBND 19/3/2020 Tổng kết, đánh giá công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn
506/UBND-VX 18/3/2020 Thực hiện đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh Covid -19
57/KH-UBND 17/3/2020 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm 2020
32/TB-VP 16/3/2020 Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND-UBND huyện
471/UBND-TH 16/3/2020 triển khai các biện pháp ổn định thị trường ứng phó với dịch bệnh Covid-19 gây ra
03/QĐ-HĐND 12/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020
56/KH-UBND 12/3/2020 Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017-2027
02/QĐ-HĐND 12/3/2020 V/v thành lập Đoàn giám sát của TT HĐND huyện giám sát kết quả giải quyết việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
54/KH-UBND 11/3/2020 Triển khai thực hiện Đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC