Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2238/UBND-VX 6/12/2019 V/v hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công
2242/UBND-VX 6/12/2019 chấn chỉnh việc thực hiện công táctham mưu, công tác văn thư, lưu trữ (lần 2)
867/BC-UBND 3/12/2019 Tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019
3154/QĐ-UBND 29/11/2019 Về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Đăk Hà lần thứ VIInăm 2020
23/2019/NQ-HĐND 28/11/2019 V/v bổ sung danh mục công trình vào Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND, ngày 20/12/2018 của HĐND huyện về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 huyện Đăk Hà
22/NQ-HĐND 28/11/2019 V/v Điều chỉnh KH vốn và phân khai chi tiết danh mục dự án hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách TW để thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2019 trên địa bàn do huyện quản lý
2200/UBND-TH 28/11/2019 V/v đăng ký tham gia Hội chợ Nông nghiệp sản phẩm OCOP và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An
394/TB-UBND 28/11/2019 Về việc tham gia Khóa đào tạo “Quản trị dự án khởi nghiệp cho cán bộ quản lý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị -xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo”
395/TB-UBND 28/11/2019 V/v tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
206/KH-UBND 27/11/2019 Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019
205/KH-UBND 27/11/2019 Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Đăk Hà năm 2020
848/BC-UBND 27/11/2019 Kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà
846/BC-UBND 26/11/2019 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019
21/QĐ-UBND 26/11/2019 V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Đăk Mar, Khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021)
3140/QĐ-UBND 25/11/2019 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện ĐăkHà
2171/UBND-VX 25/11/2019 V/v tuyển dụng lao động làm việc trong tỉnh và ngoài tỉnh
19/2019/QĐ-UBND 25/11/2019 Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
393/TB-UBND 22/11/2019 V/v tiêm phòng vắc xin gia súc đợt 2 năm 2019 cho đàn gia súc
3131/QĐ-UBND 22/11/2019 Về việc ban hành áp dụng hệ thống tài liệu nội bộ trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Đắk Hà
3123/QĐ-UBND 22/11/2019 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em huyện Đăk Hà giai đoạn 2013-2020
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC