Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
462/BC-UBND 24/5/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
132/KH-UBND 28/4/2022 Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế-xã hội trên địa bànhuyện
402/BC-UBND 27/4/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022
82/TB-UBND 20/4/2022 Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô, Tân Cảnh và các ngày Lễ lớn trong tháng 4/2022
361/BC-UBND 18/4/2022 Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử(chuyển đổi số) trên địa bàn huyện Đăk Hà
104/KH-UBND 6/4/2022 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mớinăm 2022 trên địa bàn trên địa bàn huyện Đăk Hà
103/KH-UBND 6/4/2022 Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, duy trì và cải thiện chỉ số DDCItrên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022
101/KH-UBND 5/4/2022 Thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” năm 2022
93/KH-UBND 31/3/2022 Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Đăk Hà
288/BC-UBND 29/3/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện ĐăkHà Quý I năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022
730/UBND-TTHC 29/3/2022 Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính
85/KH-UBND 25/3/2022 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022
01/2022/QĐ-UBND 21/3/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà
261/BC-UBND 21/3/2022 Tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh quý I năm 2022; phương hướng, nhiệm vụquý II năm 2022
202/QĐ-UBND 12/3/2022 V/v thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025
66/KH-UBND 11/3/2022 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà
46/TB-UBND 8/3/2022 V/v mời tài trợ kinh phí lập đồ án quy hoạch đô thị
61/KH-UBND 7/3/2022 Triển khai hoạt động thông tin cơ sở năm 2022
57/KH-UBND 4/3/2022 Triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà
60/KH-UBND 4/3/2022 Triển khai công tác gia đình giai đoạn 2021-2030 trên địa huyện Đăk Hà
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC