Thứ 2, ngày 20 tháng 1 năm 2020
STT Tên Thủ tục
1 Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thủy điện
2 Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thủy điện
3 Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
4 Lĩnh vực: Kinh doanh khí
5 Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước
6 Lĩnh vực: Đấu thầu
7 Lĩnh vực: Đấu thầu
8 Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương
9 Lĩnh vực: Quản lý hành nghề Y
10 Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
11 Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
12 Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
13 Lĩnh vực: Nhà ở
14 Lĩnh vực: Xây dựng
15 Lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư
16 Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách
17 Lĩnh vực: Hộ tịch
18 Lĩnh vực: Chứng thực
19 Lĩnh vực: Lâm nghiệp
20 Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC