Thứ 2, ngày 9 tháng 12 năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1791497
CMList
Giấy mời: Dự kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Đăk Hà Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: V/v tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà, Khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
Thông báo: Lịch TXCT của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện
Thông báo: Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Đăk Hà, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: Lịch giám sát 6 tháng cuối năm 2019 của Ban dân tộc HĐND huyện
Thông báo kết luận của TT HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2019
Giấy mời: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: V/v tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

chấn chỉnh việc thực hiện công táctham mưu, công tác văn thư, lưu trữ (lần 2)

V/v hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công

Tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

V/v Điều chỉnh KH vốn và phân khai chi tiết danh mục dự án hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách TW để thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2019 trên địa bàn do huyện quản lý

V/v bổ sung danh mục công trình vào Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND, ngày 20/12/2018 của HĐND huyện về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 huyện Đăk Hà

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC