Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2614321
CMList
Thông báo: Tổ chức kỳ họp và phân công các Ban củaHĐND huyện thẩm tra các nội dung và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện khóa V để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Đăk Hà
Thông báo: Kết quả Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016 -2021
Chương trình kỳ họp thứ 11 hội đồng nhân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy Mời: Dự kỳ họp thứ 11- Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021
TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11, HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Đăk Hà
Thông báo: Tổ chức kỳ họp và phân công thẩm tra nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện khoá V để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thông báo: Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa V
Thông báo: Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa V
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
thông báo: Tổ chức kỳ họp và phân công Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện khoá V để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn
Thông báo: tổ chức kỳ họp và phân công thẩm tra nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện khoá V để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thông báo: Kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá V
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
Giấy mời: Họp thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện
Thông báo: Phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa V
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp bất thường lần thứ 10 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC