Thứ 7, ngày 22 tháng 1 năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3117245
CMList
Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện sau kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện
Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 -2026
TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN KHÓA VI NHIỆM KỲ 2021-2026
Thông báo: Phân công tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 2, HĐND huyện trước kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Đăk Hà
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 2, HĐND huyện trước kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Đăk Hà
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Tài liệu kỳ họp đột xuất tháng 9/2021
Thông báo: Kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ 2 HĐND HUYỆN KHÓA VI NHIỆM KỲ 2021-2026
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Đăk Hà
Thông báo: Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 02 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Giấy Mời: Dự phiên trù bị Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo: Kết quả Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016 -2021
Thông báo: V/v thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện, khoá V
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12 HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
Thông báo: Tổ chức kỳ họp và phân công các Ban củaHĐND huyện thẩm tra các nội dung và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện khóa V để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Đăk Hà
Thông báo: Kết quả Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016 -2021
Chương trình kỳ họp thứ 11 hội đồng nhân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy Mời: Dự kỳ họp thứ 11- Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021
TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11, HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC