Thứ 5, ngày 1 tháng 10 năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2348247
CMList
Thông báo: Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa V
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
thông báo: Tổ chức kỳ họp và phân công Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện khoá V để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn
Thông báo: tổ chức kỳ họp và phân công thẩm tra nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện khoá V để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thông báo: Kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá V
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10, HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
Giấy mời: Họp thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện
Thông báo: Phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa V
Thông báo: Lịch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp bất thường lần thứ 10 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: V/v tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 10, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: Phân công thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa V
Thông báo: V/v Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo V/v phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các thành viên trong TT HĐND huyện và lãnh đạo các Ban HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Chương trình giám sát, khảo sát Ban KT-XH của HĐND huyện năm 2020
Thông báo: V/v tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp bất thường lần thứ 9 HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: V/v tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
Trang sau
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

V/v thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn quỹ huy động đóng góp, quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và nguồn kinh phí khác tại Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum

V/v: đăng tải thư Tết trung thunăm 2020

Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa huyện Đăk Hà

Về việc đính chính thời gian tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

V/v tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC