Thứ 5, ngày 2 tháng 4 năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1981881
CMList
Thông báo V/v phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các thành viên trong TT HĐND huyện và lãnh đạo các Ban HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Chương trình giám sát, khảo sát Ban KT-XH của HĐND huyện năm 2020
Thông báo: V/v tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp bất thường lần thứ 9 HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: V/v tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
Thông báo: kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 7 HĐND huyện khóa V
Thông báo: V/v tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà, Khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: Lịch TXCT của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện
Thông báo: V/v thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Đăk Hà, khóa V
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Đăk Hà Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: V/v tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà, Khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy mời: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
Thông báo: Lịch TXCT của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện
Thông báo: Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Đăk Hà, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo: Lịch giám sát 6 tháng cuối năm 2019 của Ban dân tộc HĐND huyện
Thông báo kết luận của TT HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2019
Giấy mời: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Giấy triệu tập: Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC