Thứ 2, ngày 3 tháng 8 năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2238202
CMList
Nghị quyết: V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: Về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020
Nghị quyết: về kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: V/v miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: Về chương trình giám sát của thường trực HĐND huyện năm 2020
Nghị quyết: Về xây dựng xã Đăk Ui thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vào năm 2020
Nghị Quyết: Về phương hướng, nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2020
Nghị Quyết: V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện, khóa V
Nghị Quyết: V/v chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện, khóa V
Nghị quyết: V/v điều chỉnh kế hoạch vốn và phân khai chi tiết danh mục dự án hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 trên địa bàn do huyện quản lý
Nghị quyết: V/v bổ sung danh mục công trình vào nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND, ngày 20/12/2018 của HĐND huyện về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 huyện Đăk Hà
Nghị quyết: V/v chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Trực
Nghị quyết: V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: V/v miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết HĐND huyện Đăk Hà khóa V, kỳ họp thứ 8
Nghị quyết HĐND huyện Đăk Hà khóa V, kỳ họp bất thường lần thứ 4
Trang trước
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC