Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3392612
CMList
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2035
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về việc thông qua kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía đông tại thông Tân Lập B xã Đăk Hring và dự án:  Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực phía Tây QL 14 tại thôn Tân Lập B và thôn Kon Hnông Yôp xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà
Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về việc phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 về việc phân khai nguồn vốn đầu tư năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện
Nghị quyết số 04/NQ-TTHĐND ngày 21/3/2022 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Đăk La khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 03/NQ-TTHĐND ngày 10/3/2022 về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 84, ngày 30/12/2021 của HĐND huyện V/v chuyển sinh hoạt tổ đại biểu HĐND và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện V/v thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn phân bổ ngân sách địa phương huyện Đăk Hà
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện V/v miễn nhiệm Ủy viên, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021/2026
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022
Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2022
Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND huyện V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện V/v thông qua Kế hoạch xử lý rác thải tồn đọng đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà
Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về việc thông qua Kế hoạch hố trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 và giai đoạn năm  2022-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện
Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện v/v thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Hà
Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện 6 tháng  cuối năm 2021
Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 V/v điều chỉnh và phân khai nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện năm  2020 chuyển sang năm 2021
Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư các danh  mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Hà thuộc nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện (bổ sung)
Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 V/v phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2021
Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 22/11/2021 V/v phân bổ nguồn vốn Trung ương bổ sung thực hiện CT MTQG xây dựng NTM 2021
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC