Thứ 4, ngày 20 tháng 10 năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2960704
CMList
Nghị quyết số 58/NQ-TTHĐND Phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên  Thường trực HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết số 59/NQ-TTHĐND Ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu  Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 về phê duyệt bổ sung danh mục công trình vào  NQ số 50/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND và KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Hà
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 về phê duyệt chủ trương đầu tư các danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Hà thuộc nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện
Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 về phê duyệt bổ sung danh mục công trình vào NQ số 50/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về KH đâu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Hà (dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Hà)
Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 về phê duyệt chủ trương Đầu tư dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 về điều chỉnh NQ số 22/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Đăk Hà về phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2019
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 về Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 về Chương trình giám sát của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021
Nghị quyết số: 45/2021-HĐND, ngày 30/7/2021 về Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết: số 49/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 về thành lập Đoàn giám sát chuyên để về công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2020 và 6 tháng cuối năm 2021
Nghị quyết số: 53/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN, 6 tháng cuối năm 2021
Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 về phê chuẩn phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021
Nghị quyết: số 51/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện 2020
Nghị quyết: Số 20/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 V/v thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 V/v xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 V/v xác nhận kết quả bẩu PCT UBND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 V/v xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 V/v xác nhận kết quả Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 V/v xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 V/v thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 22/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2021 V/v thành lập các Tổ và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu của HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 V/v thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Trang sau
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC