Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2618337
CMList
Nghị quyết: Số 04/NQ-HĐND ngày 05/2/2021 Về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 03/7/2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện và ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2021
Nghị quyết: Số 02/NQ-HĐND ngày 05/2/2021 Về việc phân khai kế hoạch vốn từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh phân cấp về ngân sách huyện
Nghị quyết: Số 03/NQ-HĐND ngày 05/2/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
Nghị quyết: Số 01/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đăk Hring khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: Số 49/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về việc thông qua Phương án sử dụng đất 5 năm  (2021-2025), để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
Nghị quyết: Số 50/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Nghị quyết: Số 48/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, an ninh 5 năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Nghị quyết: Số 47/QN-HĐND ngày 17/12/2020 về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021
Nghị quyết: Số 46/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 V/v chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về xây dựng xã Đăk Ui thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn năm 2020
Nghị quyết: Số 45/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về chủ trương đầu tư dự án khai thác quỹ đất khu vực 3.7, tại thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring
Nghị quyết: Số 44/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2020
Nghị quyết: Số 43/2020/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 V/v giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
Nghị quyết: Số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 V/v phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công phân cấp ngân sách huyện năm 2021
Nghị quyết: Số: 41/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện khóa V, N/k 2016-2021
Nghị quyết: số 40/2020/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
Nghị quyết: số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 về dự toán thu chi, ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021
Nghị quyết: Số 36/2020/NQ-HĐND V/v bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện về hỗ trợ xây dựng một số tuyến đường giao thông TT Đăk Hà và các xã đạt nông thôn mới giai đoạn 2019-2021
Nghị quyết: Số 33/NQ-HĐND, ngày 20/10/2020, của HĐND huyện về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ PCT UBND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: Số 35/NQ-HĐND, ngày 20/10/2020, của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
Nghị quyết: Số 34/NQ-HĐND, ngày 20/10/2020, của HĐND huyện về việc phân khai vốn và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư
Nghị quyết: V/v phê duyệt chủ trương đầu tư
Nghị quyết: V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND, ngày 28/11/2019 của Hội đồng nhân dân huyện
Nghị quyết: V/v phê duyệt bổ sung danh mục công trình vào Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND, ngày 20/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện
Nghị quyết: V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND ngày 28/11/2019; Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 và Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 07/5/2019 của HĐND huyện
Trang sau
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC