Thứ 5, ngày 1 tháng 10 năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2348369
CMList
Nghị quyết: V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND ngày 28/11/2019; Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 và Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 07/5/2019 của HĐND huyện
Nghị quyết: V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện
Nghị quyết: V/v phê duyệt chủ trương đầu tư
Nghị quyết: V/v đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện
Nghị quyết: V/v Ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Nghị quyết: V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2019
Nghị quyết: về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện
Nghị quyết: V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V
Nghị quyết: V/v phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020
Nghị quyết: V/v bổ sung danh mục công trình vào Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND, ngày 20/12/2018 của HĐND huyện về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, ngày 16/12/2016 của HĐND huyện và Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 huyện Đăk Hà
Nghị quyết: V/v bổ sung và phân khai nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2020
Nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020
Nghị quyết: Bầu Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: V/v miễn nhiệm UVUBND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: V/v miễn nhiệm Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban Pháp chế; Phó Trưởng Ban KT-XH của HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ  2016-2021
Nghị quyết: về kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế; Phó Trưởng Ban KT-XH của HĐND huyện Đăk Hà, khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: V/v bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: về dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện năm 2020
Nghị quyết: V/v ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết: V/v phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển phân cấp ngân sách huyện 2020
Nghị quyết: V/v phê duyệt bổ sung danh mục hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển kết cầu hạ tầng trên địa bàn xã Đăk Mar và thị trấn Đăk Hà vào Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND, ngày 20/12/2018 của HĐND huyện về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 huyện Đăk Hà
Trang sau
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

V/v thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn quỹ huy động đóng góp, quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và nguồn kinh phí khác tại Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum

V/v: đăng tải thư Tết trung thunăm 2020

Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa huyện Đăk Hà

Về việc đính chính thời gian tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

V/v tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC