Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2562028
TIN TỨC TRONG HUYỆN
Đăk Hà: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021 -2026
2/23/2021 4:40:51 PM     
Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, huyện Đăk Hà đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định và tiến độ đề ra.
Đăk Hà: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021 -2026
(Ảnh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất)

Tính đến 8/2, huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở đó triển khai tập huấn, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bầu cử và tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu Đại biểu HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả ở cấp huyện: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 35 đại biểu, hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng cử 70 đại biểu. Trong đó cơ cấu tỷ lệ: Nữ chiếm 35,71%; Người dân tộc thiểu số là 35,71%; Người ngoài Đảng là 14,28%; Người dưới 40 tuổi là 37,14%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 25,71%.

Đối với các xã, thị trấn:

Thị trấn Đăk Hà: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 30 đại biểu. Hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng cử 60 đại biểu, trong đó nữ chiếm 41,66%; Người dân tộc thiểu số là 5%; Người dưới 40 tuổi là 47% Người ngoài Đảng là 20%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 43,33%.

Xã Đăk Long: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 25 đại biểu. Hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng cử 50 đại biểu. Cơ cấu kết hợp, bảo đảm tỷ lệ: Nữ chiếm 28%; Nguời dân tộc thiểu số là 60%; Người ngoài Đảng là 20%; Người dưới 40 tuổi là 68%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 30%.

Xã Đăk Pxi: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 22 đại biểu. Hội nghị đã giới thiệu ứng cử 39 đại biểu. Hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu kết hợp, bảo đảm tỷ lệ: Phụ nữ chiếm 32%; Người dân tộc thiểu số là 68,18%; Người ngoài Đảng là 23%; Người dưới 40 tuổi là 50%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 55%.

Xã Đăk Mar: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 25 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu ứng cử 50 đại biểu. trong đó cơ cấu nữ chiếm 32%; Tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 20%; Người ngoài Đảng là 12%; Người dưới 40 tuổi là 28%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 34%.

Xã Hà Mòn: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 21 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu ứng cử 43 đại biểu. Hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu kết hợp, bảo đảm tỷ lệ: Phụ nữ chiếm 37,2%; Người ngoài Đảng là 20,9%; Người dưới 40 tuổi là 32,6%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 66,6%.

Xã Đăk Ui: Tổng số đại biểu được bầu là 22 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu ứng cử 44 đại biểu. Cơ cấu tỷ lệ: Phụ nữ chiếm 38,6%; Tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 72,7%; Người ngoài Đảng là 22,7%; Người dưới 40 tuổi là 48,1%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 18,1%.

Xã Đăk Hring: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 26 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu ứng cử 44 đại biểu. Hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu kết hợp, bảo đảm tỷ lệ: Phụ nữ chiếm 34,6%; Tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 50%; Người ngoài Đảng là 11,5%; Người dưới 40 tuổi là 50%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 42%.

Xã Ngọc Wang: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 22 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu ứng cử 44 đại biểu. Hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu kết hợp, bảo đảm tỷ lệ: Phụ nữ chiếm 36,3%; Tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 70,4%; Người ngoài Đảng là 29,5%; Người dưới 40 tuổi là 54,5%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 36,3%.

Xã Đăk La: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 27 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu ứng cử 54 đại biểu. Hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu kết hợp, bảo đảm tỷ lệ: Phụ nữ chiếm 29,6%; Tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 70,4%; Người ngoài Đảng là 11,1%; Người dưới 40 tuổi là 48,1%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 66,6%;

Xã Đăk Ngọk: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 21 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu ứng cử 44 đại biểu. Hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu kết hợp, bảo đảm tỷ lệ: Phụ nữ chiếm 35%; Tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 25%; Người ngoài Đảng là 15%; Người dưới 40 tuổi là 52,2%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 36,3%.

Xã Ngọc Réo: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 22 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu ứng cử 44 đại biểu. Hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu kết hợp, bảo đảm tỷ lệ: Phụ nữ chiếm 36,3%; Tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 86,3%; Người ngoài Đảng là 25%; Người dưới 40 tuổi là 56,8%; Đại biểu tái cử nhiệm kỳ 2021-2026 là 25%.

Qua đánh giá, việc tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và thời gian quy định.

Với sự chủ động triển khai công tác Bầu cử đại biểu HĐND từ cấp huyện đến các xã, thị trấn đảm bảo theo đúng trình tự và thời gian quy định, đây sẽ là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Để ngày 23/5/2021 cùng với cử tri cả nước tham gia bầu cử, gửi lá phiếu niềm tin và trách nhiệm lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

 

Thế Quỳnh  
Số lượt xem:42
Bài viết liên quan:
Icon  Sở Nội vụ làm việc về thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Đăk Hà
Icon  Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Icon  Đăk Hà: Mở chuyên mục Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon  Niềm vui đoàn viên sau Tết
Icon  Đeo khẩu trang phòng dịch – Vẫn còn chủ quan, không thực hiện…
Icon  Mong chờ ngày Tết đoàn viên
Icon  CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐĂK HÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU-2021
Icon  10 sự kiện nổi bật năm 2020 của huyện Đăk Hà
Icon  Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thăm, chúc tết các cơ quan đơn vị
Icon  Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện
Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC