Thứ 5, ngày 1 tháng 10 năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2348380
TIN TỨC TRONG HUYỆN
Đăk Hà: Phát huy truyền thống Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới
3/25/2020 10:16:14 AM     
Ngày 24/3/1994, huyện Đăk Hà được thành lập. 26 năm qua, nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, kinh tế-xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Điều đặc biệt là, huyện Đăk Hà được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Đăk Hà: Phát huy truyền thống Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới
Thị trấn Đăk Hà hôm nay. Ảnh: Lê Hả

Sau 26 năm thành lập, diện mạo kinh tế-xã hội của huyện Đăk Hà có sự đổi thay, chuyển biến tích cực; hạ tầng kỹ thuật xã hội được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang. Từ thị trấn Đăk Hà cho đến các xã, hệ thống kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ nông thôn, nước sinh hoạt hợp vệ sinh được quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện.

Điều đáng chú ý là, huyện  Đăk Hà đã và đang huy động các nguồn lực để đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị thị trấn Đăk Hà, xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đã đạt được những kết quả khả quan. Đến nay, huyện Đăk Hà có 4 xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk đạt chuẩn nông thôn mới; có 5 xã đạt chuẩn từ 10-14 tiêu chí, chỉ còn 1 xã  (xã Đăk Long)  đạt chuẩn 7 tiêu chí; hiện tại bình quân mỗi xã đạt 13,4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 Kinh tế của huyện Đăk Hà tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; một số sản phẩm chủ lực được tập trung phát triển; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả đề ra. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 4.344 tỷ đồng, theo giá hiện hành là 4.966 tỷ đồng (năm 2019). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản 39,54%, công nghiệp - xây dựng 33,94%, thương mại - dịch vụ 26,51%. Thu ngân sách tại địa bàn tăng qua các năm.

Trong 26 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đăk Hà luôn xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương. Vì vậy, huyện Đăk Hà tập trung chỉ đạo đầu tư phát triển nông nghiệp nhằm làm “đòn bẩy” để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; sản xuất nông nghiệp từng bước được đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đưa kinh tế nông nghiệp thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, hiệu quả của địa phương.

Theo đó, huyện Đăk Hà tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hướng vào những sản phẩm chủ lực, thế mạnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ canh tác, lợi nhuận cao trên cùng một diện tích... để phát triển; chú trọng thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà. 

Các vùng chuyên canh cây lâu năm có giá trị kinh tế trên địa bàn huyện Đăk Hà được tập trung củng cố, mở rộng, tăng về năng suất, sản lượng. Đến nay, trên địa bàn huyện hình thành được vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao với 1.930 ha tại thị trấn Đăk Hà và các xã Đăk Mar, Đăk Ngọk, Hà Mòn; thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Đăk La; thành lập doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nghĩa Phát tại xã Đăk Psi...

Lĩnh vực văn hoá-xã hội trên địa bàn được các cấp chính quyền và các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo và có bước phát triển vượt bậc, đáp ứng đời sống văn hóa tinh thần nhân dân. Chất lượng giáo dục đào tạo chuyển biến tích cực; hệ thống trường, lớp học tiếp tục được củng cố, sắp xếp tạo thuận lợi cho công tác dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai tích cực, tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 32,51%; giải quyết việc làm mới bình quân cho 415 người/năm; xuất khẩu 164 lao động. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được nâng lên, y tế dự phòng được đẩy mạnh góp phần phòng và khống chế các loại dịch bệnh ở người; hiện có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng từ 83,2% lên 95,5%.

Hệ thống kết cấu hạ tầng huyện Đăk Hà ngày càng hoàn thiện. Ảnh: VP

 

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành của huyện Đăk Hà và sự vươn lên của chính người dân, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ngày càng nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 40,53 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 13,28% (năm 2019).

Ông Ka Ba Thành - Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà khẳng định: Để có được như ngày hôm nay là nhờ sự hỗ trợ tích cực của Trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của mỗi người dân; từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa kinh tế- xã hội của huyện Đăk Hà ngày càng phát triển vượt bậc, làm nên diện mạo mới của “vùng kinh tế cửa ngõ” của tỉnh theo hướng tích cực. Nhờ vậy, phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội đều cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra qua các năm.

“Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà xác định, phải huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy nội lực, bắt đầu ngay từ chính những lợi thế của địa phương. Trong quá trình phát triển, phải xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ DTTS, gia đình chính sách” - ông Ka Ba Thành cho biết thêm.

Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, huyện Đăk Hà đã đề ra những chủ trương và những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, tiến hành thực hiện tái cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế của huyện theo hướng nhanh và bền vững; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân...

Phát huy những thành quả đạt được sau 26 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; huyện Đăk Hà vững tin thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian tới, đưa Đăk Hà trở thành một địa phương giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng-an ninh, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.

Văn Phương

Nguồn tin: baokontum.com.vn  
Số lượt xem:156
Bài viết liên quan:
Icon  Xã Hà Mòn khởi sắc sau một nhiệm kỳ Đại hội
Icon  Kỳ họp bất thường HĐND huyện Đăk Hà khóa V, NK 2016 – 2021
Icon  Huyện Đăk Hà triển khai công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020
Icon  BCH Đảng bộ huyện Đăk Hà lấy ý kiến đối với Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh trình tại Đại hội 16
Icon  Họp Ban Biên tập Lịch sử LLVT huyện Đăk Hà lần thứ nhất
Icon  Hà Mòn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp
Icon  Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà: Diễn tập xử lý tình huống có bệnh nhân nghi ngờ nhiễm dịch bệnh Covid-19
Icon  Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đăk Hà
Icon  Đăk Hà - Đảm bảo cung cấp điện phục vụ mùa cao điểm tưới Cà phê
Icon  Đăk Hà – Triển khai công tác xây dựng Đảng và đánh giá ngày hội Bánh chưng xanh năm 2020
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

V/v thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn quỹ huy động đóng góp, quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và nguồn kinh phí khác tại Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum

V/v: đăng tải thư Tết trung thunăm 2020

Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa huyện Đăk Hà

Về việc đính chính thời gian tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

V/v tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC