Thứ 5, ngày 1 tháng 10 năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2348323
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG HCM
Đăk Hà: Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng
12/12/2019 9:28:59 AM     
Qua hơn 3 năm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở” đã đem lại những chuyển biến tích cực tại Đảng bộ huyện Đăk Hà.

Theo ông Hà Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 03, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết này và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phân công cấp ủy viên cơ sở dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại chi bộ trực thuộc nhằm nắm tình hình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng như: Phổ biến, quán triệt 100% đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách niệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” là nhiệm vụ xuyên suốt. 

Coi trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các tổ chức cơ sở đảng tập trung triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chủ động ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác.

Về nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và năng lực lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ, đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, đảng bộ, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo quy chế đề ra; thí điểm mô hình sinh hoạt chi bộ mở rộng ở các chi bộ khu dân cư để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Buổi sinh hoạt chi bộ thôn Đăk Tiêng Klah, xã Đăk La, huyện Đăk Hà. Ảnh: XB

 

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 03, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên rà soát, nắm bắt thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ cấp ủy viên; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên ở những nơi còn thiếu. Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định chỉ định bổ sung 51 bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức cơ sở đảng; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành lập mới 1 chi bộ cơ sở, giải thể 9 chi bộ cơ sở. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 17 đảng bộ cơ sở và 45 chi bộ cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới được chú trọng. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, các tổ chức cơ sở đảng cử 83 đồng chí cấp ủy cơ sở, cấp ủy chi bộ trực thuộc đi học các lớp lý luận chính trị và 614 đồng chí bồi dưỡng nghiệp vụ. 

Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, các đảng ủy xã, thị trấn quan tâm lựa chọn, giới thiệu những đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín bầu giữ chức trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để từng bước thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Tính đến tháng 9/2019, huyện Đăk Hà có 55/105 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, trong đó kiêm bí thư chi bộ là 6 đồng chí, kiêm phó bí thư chi bộ 22 đồng chí, kiêm chi ủy viên 7 đồng chí.  

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi ủy, chi bộ trên địa bàn huyện duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ Đảng và quy chế làm việc; nhiều chi bộ chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, các đơn vị kết nghĩa theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, các đảng ủy viên thực hiện nghiêm việc nắm bắt tình hình và dự sinh hoạt chi bộ định kỳ ở địa bàn, đơn vị phụ trách. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được nâng lên.

Công tác quản lý, rèn luyện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên được cấp uỷ các cấp quan tâm, lãnh đạo thực hiện thường xuyên. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên gắn với trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với trình độ, năng lực, sức khỏe của từng đảng viên. 

Việc thành lập, củng cố tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố gắn với đẩy mạnh chăm lo công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, không để thôn tái trắng đảng viên, tái trắng tổ chức đảng. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định kết nạp 429 đảng viên, trong đó có 159 đảng viên là người tại chỗ, góp phần nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 3.130 đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định những điều đảng viên không được làm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn và xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc ngày càng thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Văn Nhiên 

Nguồn tin: http://baokontum.com.vn  
Số lượt xem:154
Bài viết liên quan:
Icon  Đăk Hà - Tổng kết công tác đoàn - hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Icon  Đăk Hà – Trao tặng bò giống cho hộ nghèo
Icon  Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
Icon  Đăk Hà – Trao 15 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Icon  Gương sáng A Nhật vượt khó học giỏi
Icon  Hội thi ngành giáo dục huyện Đăk Hà
Icon  Thôn 5, xã Đăk La (Đăk Hà): Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Icon  Đại hội Câu lạc bộ trường sinh học tỉnh Kon Tum lần thứ III (Nhiệm kỳ 2019 – 2022)
Icon  Đăk Hà - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Kon Braih, xã Ngọk Réo
Icon  Đăk Hà – Đánh giá kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

V/v thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn quỹ huy động đóng góp, quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và nguồn kinh phí khác tại Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum

V/v: đăng tải thư Tết trung thunăm 2020

Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa huyện Đăk Hà

Về việc đính chính thời gian tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

V/v tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC