Thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3370440
TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN
9/25/2019 4:29:02 PM     

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Tên: phòng VH-TT huyện;

Số điện thoại, fax: 02603501008;

Địa chỉ Email: vhtt.dakha@kontum.gov.vn

1. Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện có chức năng: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và tham mưu UBND huyện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của huyện, của tỉnh; phối hợp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn huyện.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động,  sách báo, giải trí, lớp năng khiếu nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

3. Tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở.

4. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

5. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của Nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

6. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

7. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới Nhân dân theo quy định của pháp luật.

8. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của Nhân dân theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh các xã, thị trấn.

10. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

11. Quản lý các hoạt động của thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức luân chuyển sách, báo xuống thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; xây dựng phong trào đọc sách, báo và hình thành thói quen đọc sách trong Nhân dân.

12. Tư vấn, hỗ trợ, phát triển thanh thiếu niên và tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu về học tập, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, giao lưu sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm và vui chơi giải trí cho các đối tượng thanh thiếu niên.

13. Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

Ban biên tập  
Số lượt xem:543
Bài viết liên quan:
Icon  TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế-xã hội trên địa bànhuyện

Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử(chuyển đổi số) trên địa bàn huyện Đăk Hà

Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô, Tân Cảnh và các ngày Lễ lớn trong tháng 4/2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, duy trì và cải thiện chỉ số DDCItrên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC