Thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3370303
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Đăk Hà: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2019
7/5/2019 1:27:30 PM     
Theo đánh giá tại Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà quý II/2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Góp phần tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2019.
Đăk Hà: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế  6 tháng cuối năm 2019
(Hình ảnh: Xúc tiến, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương)

Kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế: Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước thực hiện là 1,047 tỷ đồng, đạt 20,11% so với kế hoạch và tăng 5,22% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt 8.795 tấn, đạt 44,69%  so với kế hoạch và bằng 97,29% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện tính đến ngày 31/5/2019 là 230,9 tỷ đồng, trong đó thu tại địa bàn 59,3 tỷ đồng, đạt 50,07% so với dự toán huyện giao. Công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ngày càng mang lại hiệu quả; Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai có lúc chưa chặt chẽ; việc xử lý xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ chưa quyết liệt. Một số tiêu chí nông thôn mới chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của người dân còn chậm, kéo dài, nhất là lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng. Vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản còn xảy ra nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong đó lĩnh vực kinh tế cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 06 lĩnh vực đột phá theo Kết luận 568-KL/HU ngày 07/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tiến hành rà soát, đánh giá tình hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện. Khẩn trương xây dựng danh mục các khu vực thu hút đầu tư trên địa bàn huyện để định hướng phát triển, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển tại địa bàn. Triển khai chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “Cánh đồng lớn”, thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2019; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là triển khai các giải pháp để phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi...; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020. Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng; khuyến khích phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, HTX, Tổ hợp tác...Tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi, xúc tiến, hợp tác, liên kết giữa nhà doanh nghiệp, người sản xuất trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất để đầu tư  phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện; lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng, kế hoạch tạo vốn từ quỹ đất các khu vực có tính khả thi cao; lập danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất để trình UBND tỉnh xem xét. Tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Triển khai thực hiện các giải pháp để xử lý nợ ngân sách; nợ tạm ứng của các đơn vị; nợ bảo hiểm xã hội; thu hồi vốn ngân hàng cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý, xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường trong đô thị, quản lý hoạt động tại các Cụm công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp- làng nghề của huyện; Chỉ đạo hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng chợ thôn 5, Hà Mòn để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân trên địa bàn.  

Tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV vào năm 2020 theo Nghị quyết số 01-NQ/HU và kết luận số 328-KL/HU, ngày 10/12/2012 về việc đề nghị điều chỉnh mục tiêu tổng quát Nghị quyết 01-NQ/HU, ngày 08/11/2011 của Huyện uỷ về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thị trấn ĐăkHà giai đoạn 2011-2020; củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt và thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đã đăng ký trong năm 2019, triển khai xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn huyện; rà soát, huy động các nguồn lực tại địa phương, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn do huyện quản lý để đầu tư xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại các xã đủ điều kiện.

Để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, Ban chấp hành Đảng bộ huyện kết luận: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện khẩn trương quán triệt, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình; Giao Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ đã đề ra; HĐND huyện giám sát việc thực hiện phân khai các nguồn kinh phí trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả giám sát tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18.

 

 

Thế Quỳnh (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  
Số lượt xem:789
Bài viết liên quan:
Icon  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê tại xã Ngọc Wang
Icon  Đăk Hà – Hơn 9.000 lượt đối tượng được tiếp cận nguồn vốn vay CSXH
Icon  Đăk Hà - Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đã để người có công ổn định cuộc sống
Icon  Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra mô hình trồng cây Sa nhân
Icon  Đăk Hà – Người dân xã Đăk Pxi sử dụng giống lúa mới cho năng suất cao
Icon  Khó khăn trong thu hút đầu tư tại Cụm công nghiệp Đăk La
Icon  Triển khai chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"
Icon  Bí thư Huyện ủy kiểm tra sản xuất tại xã Đăk La
Icon  Tập trung chăm sóc lúa vụ Đông - Xuân
Icon  HTX Pô Cô xây dựng trụ sở làm việc
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế-xã hội trên địa bànhuyện

Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử(chuyển đổi số) trên địa bàn huyện Đăk Hà

Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô, Tân Cảnh và các ngày Lễ lớn trong tháng 4/2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, duy trì và cải thiện chỉ số DDCItrên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC