Thứ 5, ngày 1 tháng 10 năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2348391
VĂN HÓA, DU LỊCH, CON NGƯỜI ĐĂK HÀ
Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà đoàn kết, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện
6/17/2019 1:46:22 PM     
Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng thuận, hăng say lao động sản xuất của Nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đăk Hà đã không ngừng phát triển, an ninh - chính trị luôn được giữ vững, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao.
Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà đoàn kết, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện
Bà con đồng bào DTTS huyện Đăk Hà vui trong ngày hội làng

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 15 - 16%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 26,76 triệu đồng năm 2014 lên 40,2 triệu đồng/người/năm năm 2018.

Kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hợp lý, bền vững; các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế được thử nghiệm và nhân rộng, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.

Trong đó, ưu tiên thu hút và phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Thực hiện dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “Cánh đồng lớn” ở những nơi có điều kiện; hình thành vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và công bố chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Đăk Hà.

Huyện đã xây dựng được 13 sản phẩm đặc trưng của 11 xã, thị trấn: Tiêu biểu có Măng le xã Đăk Pxy; nấm ăn, nấm dược liệu xã Đăk Hring; gạo thơm Đăk La; gà thả vườn Hà Mòn; cam, sầu riêng Ngọc Wang...; xây dựng cánh đồng lớn hình thành mới vùng chuyên canh lúa thơm 32 ha tại xã Đăk La, cho năng suất lúa đạt từ 85-90 tạ/ha...

Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đến nay trên 24.000 ha (tăng trên 1.000ha so với năm 2014), tổng diện tích cây cà phê trên 9.000 ha, cây cao su trên 7.000 ha; thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thâm canh tăng năng suất cấy sắn trên địa bàn, hiện nay tổng diện tích thâm canh cây sắn đạt trên 494 ha/1.280 ha. Tổng đàn gia súc 25.548 con, gia cầm 193.410 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 217 ha, với tổng sản lượng trên 2.000 tấn.

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được quan tâm đúng mức, với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, đặc biệt là phát động phong trào nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, đến nay các tuyến đường trên địa bàn đã được bê tông hoá, đảm bảo thông suốt trong hai mùa. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, giao thông, đô thị đầu tư xây dựng được thực hiện đảm bảo theo quy định được UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp tục lãnh đạo triển khai đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV vào năm 2020 theo Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 09/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khoá IV). Đến nay thị trấn Đăk Hà đạt đã được UBND tỉnh công nhận đạt đô thị loại V.

Song song với phát triển mạng lưới giao thông, lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được đầu tư phát triển, có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cơ sở công nghiệp đã quan tâm đầu tư thiết bị hiện đại để phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; chợ nông thôn và cửa hàng kinh doanh thương mại ở các xã, thị trấn từng bước được xã hội hóa bảo đảm phục vụ nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của người dân.

Đến nay, toàn huyện có 322 cơ sở Công nghiệp - TTCN hoạt động với trên 809 lao động tham gia, doanh thu ước đạt 483,48 tỷ đồng, thu hút được 05 tổ chức, cá nhân thuê đất đầu tư cơ sở hạ tầng như sân phơi, nhà kho, nhà xưởng sản xuất; 2.347 cơ sở, thu hút khoảng hơn 3.339 lao động làm việc thường xuyên với tổng mức bán lẻ ước khoảng 370 tỷ đồng. Kinh tế trang trại được hình thành và ngày càng phát triển. Đến nay, toàn huyện có 10 Hợp tác xã, 71 tổ hợp tác, 17 nhóm hộ và 35 trang trại đạt tiêu chí trang trại mới.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện luôn chăm lo xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực văn hoá - xã hội nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Hệ thống trường học, cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng nhu cầu dạy và học, toàn huyện có 49 đơn vị trường học và 02 trường THPT, 01 trường PTDTNT. Có 25 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% thôn (làng) có lớp mầm non, tiểu học; 11/11 xã, thị trấn có trường THCS.

Nhiều người dân huyện Đăk Hà vươn lên làm giầu từ cây cà phê

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là cho người đồng bào DTTS luôn được quan tâm chú trọng, kết quả từ năm 2014 - 2018 đã đào tạo nghề được cho 1.103 lao động là người dân tộc thiểu số tại các xã, thị trấn; thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh người DTTS với tổng kinh phí trên 64,7 tỷ đồng và trên 914.000 tấn gạo.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, giai đoạn 2014 - 2018 huyện đã đầu tư kinh phí trên 23 tỷ đồng, đến nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân; 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia; 100% xã, thị trấn, 105 thôn, làng, tổ dân phố có sân bóng đá, bóng chuyền; 59/65 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà rông truyền thống; Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” luôn được quan tâm thực hiện tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Tính đến cuối năm 2018 toàn huyện có 13.696 hộ đạt và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 81,4% tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện; 75/105 thôn, tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, chiếm 71,4% tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện còn 2.931 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 17,33% tổng số hộ dân cư toàn huyện; 1.324 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,83% . Tính riêng giai đoạn từ 2015 - 2018, tỷ lệ giảm nghèo 7,43%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, phát huy được vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Với việc thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh và sự đóng góp của Nhân dân, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia; 10/10 xã đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, trong đó có 9/10 xã hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết. Đến nay, toàn huyện có 03 xã gồm: Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện đang tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu để công nhận xã Đăk Ngọk đạt chuẩn trong quý II/2019.

Ông Nguyễn Ngọc Trang – Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà cho biết: Giai đoạn 2019 – 2024, huyện xác định tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của huyện; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cùng với đó là tập trung nguồn lực chính sách và vật chất xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự...phát huy truyền thống đơn vị anh hùng Lao động; xây dựng huyện Đăk Hà tiếp tục vững mạnh, toàn diện./.

 

Bài, ảnh: Dương Nương

Nguồn tin: baokontum.com.vn  
Số lượt xem:304
Bài viết liên quan:
Icon  Già làng A Plung gửi gắm tình yêu văn hóa dân tộc
Icon  Kon Klốc: Khi cả làng chung sức, đồng lòng
Icon  Nối đôi bờ Pô Kô
Icon  Độc đáo nghề rèn truyền thống của người Xơ Đăng
Icon  Tiếng cồng chiêng từ một ngôi trường nhỏ
Icon  Bế giảng lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang và tuyên truyền cơ sở tại xã Ngọk Réo
Icon  Bế giảng lớp cồng chiêng, xoang và lớp đan lát tại thôn Kon Klốk, xã Đăk Mar
Icon  Duy trì nghề đan lát ở xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà
Icon  Cuộc đời “Như núi, như sông” * A Tranh - Người anh hùng Dân tộc Tơ Đrá đã về cõi vĩnh hằng
Icon  Trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

V/v thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn quỹ huy động đóng góp, quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và nguồn kinh phí khác tại Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum

V/v: đăng tải thư Tết trung thunăm 2020

Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 trên địa huyện Đăk Hà

Về việc đính chính thời gian tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

V/v tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC