Thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3370368
XÃ ĐĂK HRING
UBND XÃ ĐĂK HRING
12/13/2016 2:13:59 PM     

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

 Nguyễn Văn Dũng

 BT Đảng ủy 

0395991458

 btdakhring.dakha@kontum.gov.vn

2

 Lê Văn Hiền

 CT UBND 

0935875900

 ctdakhring.dakha@kontum.gov.vn

3

 Nguyễn Văn Ca

 CT HĐND

0905234180

 nvca.dakha@kontum.gov.vn

4

 Nguyễn Thanh Bình

 PCT UBND 

0769403797

 pctdakhring.dakha@kontum.gov.vn

5

 Y Nông

 PCT UBND 

0374299539

 ynong.dakha@kontum.gov.vn

6

 A Phin

 CT UBMTTQVN 

0342133137

 aphin.dakha@kontum.gov.vn

7

 La Thị Ngân

  PCT HĐND  0385690623  nganlt.dakha@kontum.gov.vn

8

 Vũ Văn Linh  BT Đoàn TN   0988755559  vvlinh.dakha@kontum.gov.vn

9

 Dương Văn Thủy  CT HCCB  0383229071  dvthuy.dakha@kontum.gov.vn

10

 A Ban  CT HND  0383654158  aban.dakha@kontum.gov.vn

11

 Nguyễn Thị Nguyệt  CT HLHPN  0968070357  ntnguyet.dakha@kontum.gov.vn

12

 Nguyễn Hoàng Long  Chỉ huy trưởng QS     longnhl.dakha@kontum.gov.vn

13

 Nguyễn Xuân Trung  Văn phòng - Thống kê 0971498049  nxtrung.dakha@kontum.gov.vn

14

 Y Đang  Văn phòng - Thống kê  0367199856  ydang.dakha@kontum.gov.vn

15

 Huỳnh Thị Mỹ Hằng  Tài chính - Kế toán 0906435096  htmhang.dakha@kontum.gov.vn

16

 Nguyễn Thị Thanh Tuyền  Tài chính - Kế toán 0349568171  ntttuyen.dakha@kontum.gov.vn

17

 Nông Thị Kỳ Miên  Văn hóa - Xã hội 0963421155  ntkmien.dakha@kontum.gov.vn

18

 Phạm Bá Hùng  Văn hóa - Xã hội 0868448956  pbhung.dakha@kontum.gov.vn

19

 Lê Thị Quế  Tư pháp - Hộ tịch 0354382144  ltque.dakha@kontum.gov.vn

20

 Nguyễn Vũ Trung Thành  Địa chính - Xây dựng 0775581000  thanhnvt.dakha@kontum.gov.vn
 
Văn phòng HĐND-UBND  
Số lượt xem:4035
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế-xã hội trên địa bànhuyện

Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử(chuyển đổi số) trên địa bàn huyện Đăk Hà

Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô, Tân Cảnh và các ngày Lễ lớn trong tháng 4/2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, duy trì và cải thiện chỉ số DDCItrên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC