Thứ 4, ngày 21 tháng 10 năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2388337
XÃ NGỌC RÉO
UBND XÃ NGỌC RÉO
12/13/2016 2:02:21 PM     

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

 Phan Hồng Sơn  BT Đảng ủy   0385003966  phson.dakha@kontum.gov.vn

2

 Phạm Thị Mây

 CT UBND 

0963768945

 ptmay.dakha@kontum.gov.vn

3

 Nguyễn Đình Lĩnh

 PCT UBND 

0987779577

 ndlinh.dakha@kontum.gov.vn

4

 A Quyết

 CT UBMTTQVN 

0363 320 981

 aquyet.dakha@kontum.gov.vn

5

 Y Nhôi

 PBT Đảng ủy 

0979979922

 ynhoi.dakha@kontum.gov.vn

6

 A Lin  PCT HĐND   0979 979 922  alin.dakha@kontum.gov.vn

7

 A Wiên  PCT UBND  0383 647 212  awien.dakha@kontum.gov.vn

8

 Lê Ngọc Huy  CT HND  0976 040 198  lnhuy.dakha@kontum.gov.vn

9

 U Nhiếu  CT HCCB  0348 249 382  unhieu.dakha@kontum.gov.vn

10

 Vỗ Đình Bồng  BT Đoàn TN  0988 255 086  vdbong.dakha@kontum.gov.vn

11

 Đinh Ngoan  Văn phòng - Thống kê 0965 823 698  dngoan.dakha@kontum.gov.vn

12

 A Miên  Trưởng CHQS     amien.dakha@kontum.gov.vn

13

 Lê Thị Minh  Văn phòng-Thống kê 0973 192 069  ltminh.dakha@kontum.gov.vn

14

 A Nghi  Văn phòng-Thống kê 0399 726 695  anghi.dakha@kontum.gov.vn

15

 A Ngây  Tài chính-Kế toán  0987 949 452   angay.dakha@kontum.gov.vn

16

 Y Xoái  CT HPN 0388 627 102  yxoai.dakha@kontum.gov.vn

17

 Y Wy  Tư pháp-Hộ tịch 0979 900 379  ubndnr.dakha@kontum.gov.vn

18

 Hàn Thị Thanh  Tư pháp-Hộ tịch 0988 376 127  htthanh.dakha@kontum.gov.vn

19

 A Việt  Địa chính-XD-NN&MT 0981095282   aviet.dakha@kontum.gov.vn

20

 Trần Bá Hòa   Địa chính-XD-NN&MT 0984 797 686  tbhoa.dakha@kontum.gov.vn

21

 U Rớp  Văn hóa-Xã hội 0383 647 242  urop.dakha@kontum.gov.vn
 
Văn phòng HĐND-UBND  
Số lượt xem:2333
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Về việc kiện toàn Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC