Thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3370655
XÃ ĐĂK UI
UBND XÃ ĐĂK UI
12/13/2016 1:30:37 PM     

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

 Đinh Văn Phát

BT Đảng ủy 

0972472820

 dvphat.dakha@kontum.gov.vn

2

 Đinh Thư

CT UBND 

0914403094

 dthu.dakha@kontum.gov.vn

3

 Bùi Thu Sa

PCT HĐND 

0336278999

 btsa.dakha@kontum.gov.vn

4

 Trần Đình Trình

PCT UBND 

0973998719

 tdtrinh.dakha@kontum.gov.vn

5

 A Bốn

PBT Đảng ủy, CT HĐND 

0387255688

 abon.dakha@kontum.gov.vn

6

 Y Thu  PCT UBND   0949561553  ythu.dakha@kontum.gov.vn

7

 A Nghĩa  CT UBMTTQVN   0338529220  anghia.dakha@kontum.gov.vn

8

 Y Ngân  BT Đoàn TN  0387648385  yngan.dakha@kontum.gov.vn

9

 Y Huế  CT HLHPN  0971498070  yhue.dakha@kontum.gov.vn

10

 A Lý   CT HND   0369478955  aly.dakha@kontum.gov.vn

11

 U Thắng  CT HCCB  0366096512   uthang.dakha@kontum.gov.vn

12

 A Dim  Chỉ huy trưởng BCH QS  0865535704  adim.dakha@kontum.gov.vn

13

 Đoàn Minh Tuấn PCT HĐND 0903027309  dmtuan.dakha@kontum.gov.vn

14

 A Hiên Văn phòng - Thống kê 0383289195  ahien.dakha@kontum.gov.vn

15

 Bùi Thu Ba ĐC-XD – NN-MT 0988356733  btba.dakha@kontum.gov.vn

16

 Vũ Văn Bình ĐC-XD – NN-MT 0372707432  vvbinh.dakha@kontum.gov.vn

17

 Nguyễn Thị Hà Tài chính- Kế toán 0969330339  ntha.dakha@kontum.gov.vn

18

 A Thiết Văn hóa - Xã hội 0348719580  athiet.dakha@kontum.gov.vn
 
Văn phòng HĐND-UBND  
Số lượt xem:3086
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế-xã hội trên địa bànhuyện

Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử(chuyển đổi số) trên địa bàn huyện Đăk Hà

Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô, Tân Cảnh và các ngày Lễ lớn trong tháng 4/2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, duy trì và cải thiện chỉ số DDCItrên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC