Thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3370539
XÃ HÀ MÒN
UBND XÃ HÀ MÒN
12/13/2016 10:23:06 AM     

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

 Nguyễn Thị Mai Hương BT Đảng ủy  0905615899  ntmhuong.dakha@kontum.gov.vn

2

 Nguyễn Thái Lâm

CT UBND 

0905324703

 ntlam.dakha@kontum.gov.vn

3

 Khổng Tiến Long

PBT Đảng ủy - CT HĐND 

0974277746

 ktlong.dakha@kontum.gov.vn

4

 Trịnh Văn Hân

CT UBMTTQVN 

0399426684

 tvhan.dakha@kontum.gov.vn

5

 Lê Lợi

PCT UBND 

0982710901

 lloi.dakha@kontum.gov.vn

6

Thiều Xuân Quyết

 CT Hội CCB  0779487243  txquyet.dakha@kontum.gov.vn
7

 Phạm Quốc Yên

Bí thư đoàn TNCSHCM 0816356879  pqyen.dakha@kontum.gov.vn
8

 Phạm Thị Giang

 CT Hội LHPN xã 0989040754  ptgiang.dakha@kontum.gov.vn
9

 Nguyễn Quốc Thịnh

 CH trưởng QS 0396524407  nqthinh.dakha@kontum.gov.vn

10

 Nguyễn Kế Trường Văn hóa - Xã hội 0905459700  nktruong.dakha@kontum.gov.vn

11

 Nguyễn Tiến Hà CT HND 0977413208  ubndhm.dakha@kontum.gov.vn

12

 Đào Thị Nhàn Tư pháp-Hộ tịch 0395341561  dtnhan.dakha@kontum.gov.vn

13

 Nguyễn Thị Hằng PCT HĐND 0984715429  nthang.dakha@kontum.gov.vn

14

 Nguyễn Xuân Tấn Tư pháp - Hộ tịch 0355279359  nxtan.dakha@kontum.gov.vn

15

 Phạm Văn Khả Văn Hóa-Xã Hội 0934918800  pvkha.dakha@kontum.gov.vn

16

 Dương Thị Thu Hoài Văn thư- lưu trữ xã 0373580383  ubndhm.dakha@kontum.gov.vn
17  Phạm Thị Trinh Văn phòng - Thống kê 0971867279  trinhpt.dakha@kontum.gov.vn

18

 Trần Thúc Định ĐC - XD 0905313757  dinhtt.dakha@kontum.gov.vn
 
Văn phòng HĐND-UBND  
Số lượt xem:3642
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế-xã hội trên địa bànhuyện

Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử(chuyển đổi số) trên địa bàn huyện Đăk Hà

Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô, Tân Cảnh và các ngày Lễ lớn trong tháng 4/2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, duy trì và cải thiện chỉ số DDCItrên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC