Thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3370286
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND
1/14/2010 8:08:44 AM     

THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND HUYỆN ĐẮK HÀ

1. Đ/c Ka Ba Thành TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện SĐT: 0975165999, Email: kabathanh-kontum@chinhphu.vn

2. Đ/c Phạm Văn Lập

 

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

SĐT: 02603501999, Email: phamvanlap-kontum@chinhphu.vn

3. Đ/c Nguyễn Thế Quyền

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện SĐT: 0964568279, Email:  chuvanhien-kontum@chinhphu.vn

4. Đ/c U Nga

 

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, CT UBMTTQVN huyện ,Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện SĐT: 0868708882, Email:  

5. Đ/c Y Thọ

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện SĐT: 0977624877, Email: ythodakha2018@gmail.com

6. Đ/c Phạm Thị Điệp

 
P. Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

SĐT: 0988539779, Email:  phamthidiep-kontum@chinhphu.vn

7. Đ/c Lê Thị Hải

P. Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND huyện SĐT: 0983407572, Email: hailt.dakha@kontum.gov.vn

8. Đ/c Nguyễn Đình Lê

P. Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện SĐT: 0336236999, Email: 

 I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện

1. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện hoạt động giám sát theo Luật Hoạt động  giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu HĐND huyện thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện

1. Các Ban của HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định từ các Điều 108 đến Điều 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Ngoài khoản 1 Điều này, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Căn cứ vào chương trình hoạt động hàng năm của HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện xây dựng chương trình công tác tháng, quý và cả năm.

b) Đề xuất chương trình giám sát của HĐND huyện theo Điều 58 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

c) Từ ngày 20 đến ngày 30 của tháng cuối quý, các Ban họp để đánh giá việc thực hiện chương trình công tác thời gian qua, bàn công tác thời gian đến và báo cáo kết quả hoạt động về Thường trực HĐND huyện. Trong trường hợp cần thiết, Ban có thể họp đột xuất. Cuối mỗi năm và cuối nhiệm kỳ, các Ban họp tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban.

3. Các Ban tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, kế hoạch, đề án của UBND và các ngành theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện tối đa là 10 ngày tính theo phiếu xử lý tài liệu.

Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Hà  
Số lượt xem:3211
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế-xã hội trên địa bànhuyện

Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử(chuyển đổi số) trên địa bàn huyện Đăk Hà

Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô, Tân Cảnh và các ngày Lễ lớn trong tháng 4/2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, duy trì và cải thiện chỉ số DDCItrên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC